FAQ


RaptorWrap har en draghållfast som är större än 3000 MPA- att sätta detta i perspektiv, stål har en draghållfasthet på bara 2000 MPA. Det är hur vansinnigt stark RaptorWrap är. Om den används på rätt sätt kommer den att reparera nästan vad som helst för en lång tid framöver.

Det är bästa att rensa applikationsområdet ifrån smuts och rester ex aceton produker eller wips innehållande alkohol. Om en yta är mycket jämn är det lämpligt att rugga området med sandpappret som tillhandahålls för att ge ett bättre fäste.

Nix. När vi säger permanent reparation menar vi det! Det finns inget säkert sätt att ta bort ett objekt från RaptorWrap när den härdat. Den vill inte förstöra det det objekt som du reparerat eller satt fast.

När RaptorWrap doppas i vatten aktiveras den kemiska reaktionen som krävs för att den ska härda. Fukt kommer att orsaka att RaptorWrap börjar att stelna, även fukten i luften från fuktiga miljöer- så se till att du är redo att reparera innan du öppna foliepåsen.

Vi rekommenderar tre lager tjockt för de flesta reparationsområden- Med tre lager kan du få en bra mängd styrka över det störta området.

Det beror på temperaturen. Ju högre temperatur desto snabbare blir den kemiska reaktionen. Vi har utformat RaptorWrap att ge dig 2-5 minuters arbetstid i miljön 20-25°C. Om du befinner dig i särskilt kalla klimat såsom snö, kan du använda varmt vatten för att kompensera för den kalla lufttemperaturen. Likaså om du arbetar i varma förhållanden, kan du använda kallt vatten för att sakta ner den kemiska processen, vilket ger dig mer tid att tilllämpa RaptorWrap innan den härdar.

När den väl härdat kommer RaptorWrap att fortsätta att göra sitt i så låga temperaturer som -45°C upp till 150°C. Temperatur har en stor inverkan på hur snabbt RaptorWrap härdar. För mer information av effekterna av temperatur och hur snabbt RaptorWrap härdar, se "Hur lång tid tar det för RaptorWrap att härda?".

RaptorWrap är klippigt innan det härdat, superklippigt. Handskarna gör att du kan arbeta med RaptorWrap utan att få något lim på händerna. Använd dessa!

Tyvärr inte. Även fukt i luften är tillräcklig för att aktivera den kemiska reaktionen i limmet, så någon reservlängd RaptorWrap kommer också att härdasnart efter att foliepåsen öppnats.

Javisst-men kom ihåg att du bara har ett par minuter på innan den börjar härda, och se till att du rengör eventuella rester från skärinstumentet så snart som möjligt. Samt att du inte kan spara överblivna rester till ett senare tillfälle eftersom hela rullen härda även om den bara blivit utsatt för fukten i luften.

Vi vet inte. Vi har prover redan från de första av tester och dessa visar ännu inga tecken på försvagning.
Som med det mesta, långvarig exponering av UV-ljus eller permanent nersänkt i vatten kommer att öka graden av nedbrytning. Men fram fram tills nu har vi saker lagade i år som inte visar något tecken på försvagning. Den rekommenderade hållbarhetstiden är tre år från tillverkningsdatum.

RaptorWrap är inte 100% vattentät i alla fall, men säker och effektiv i användning runt vatten, såsom för VVS och vattensporter. Som en duk är RaptorWrap något porös och tillåter läckage, särskilt om den spänts åt mycket snävt (som sträcker ut luckorna i väven)
RaptorWrap är mycket effektiv för reparationer runt vatten såsom att laga en trädgårdsslang eller en kran då den inte utsätts för regelbundet för tryck eller utomhus där ett visst läckage acceptabelt och inte kommer orsaka någon skada. RaptorWrap är tillverkad för att motstå tryck upp till 150 psi vilket är det dubbla eller trippla trycket som finns som standard i ett bostadsområde. Den är perfekt för att reparera ett delat rör eller läckage där RaptorWrap säkrar än går samman för att vara vattentät. I själva verket är detta en av dess främsta användningsområden för produkten och många av våra mest återkommande kunder är i VVS-branschen.
Tejpa RaptorWrap på önskat område, vrid med ett tryck så limmet fördelar sig över duken och dess porer för bättre vattenbeständighet.

Acetonprodukter eller superlimsborttagningsmedel kan användas för att ta bort överskott av lim från händer och verktyg.

Absolut, RaptorWrap kan slipas och målas efter den har härdat. Allt för att göra det reparerade objektet att se ut så gott som nytt.

RaptorWrap brinner inte enkelt, men brinner om det utsetts för kontinuerlig eld.

Ja, du kan reparera dricksvattenledningar.